Wyjazd na Podhale na Witowski Wypas (16-17.08.2022)